Kim jest notariusz?

Jeżeli szukałeś pracy jako notariusz, to dobrze trafiłeś. Przysięga notarialna i poświadczenie notarialne są opisane w tym artykule. Celem notariusza jest bycie świadkiem podpisów, a ten artykuł pomoże ci zrozumieć znaczenie notariuszy i związanych z nimi procesów. Ponadto omówimy wymagania, aby zostać notariuszem i wyjaśnimy główne funkcje, które wykonuje notariusz.

Przysięga notarialna
Przysięga notarialna jest dokumentem prawnym służącym do poświadczania podpisów. Notariusz musi zidentyfikować osobę podpisującą dokument i musi być obecny podczas jego podpisywania. Wyjątki nie są dozwolone na mocy prawa stanu Nowy Jork. Notariusze muszą zidentyfikować osobę podpisującą dokument i muszą być świadkami podpisu. Muszą również przestrzegać przysięgi notariusza podczas jej udzielania. Na przykład, jeśli osoba podpisująca jest właścicielem firmy, notariusz musi być świadkiem podpisania dokumentu.

Składając przysięgę, Notariusz we wrocławiu musi upewnić się, że osoba składająca przysięgę przysięga mówić prawdę. W wielu stanach przysięgi i deklaracje są prawnie wiążące. Są one wykorzystywane do wielu różnych celów, takich jak oświadczenia pod przysięgą, zeznania i wnioski. Notariusz może również składać przysięgi ustne osobom fizycznym. Bez względu na rodzaj dokumentu, Notariusz jest zobowiązany do przestrzegania praw swojego państwa, aby wykonać go prawidłowo.

Format poświadczenia notarialnego
Zaświadczenie notarialne to oficjalny zapis, z którego wynika, że ​​dana czynność lub zapis został poświadczony notarialnie. Opatrzony jest znakiem urzędowej opinii publicznej, tytułem i datą wygaśnięcia premii oraz numerem rekrutacyjnym księgowego. Zaświadczenie notarialne zawiera fakty, które zostały uwierzytelnione i są prawomocne. W Indiach poświadczenie notarialne jest akceptowane jako dowód prawny w wielu jurysdykcjach.

Poza tym w poświadczeniu notarialnym należy podać poprawną lokalizację, datę, osobę podpisującą i podpis. W ten sposób odbiorca będzie mógł łatwiej zidentyfikować właściwego sygnatariusza. Do oryginału można dołączyć poświadczenie notarialne luzem, zaś stałe można wykorzystać w przypadku niedostępności notariusza. NNA posiada kilka publikacji i kursów e-learningowych, które mogą być bardzo pomocne w przygotowaniu aktu notarialnego.

Wymagania, aby zostać notariuszem
Aby zostać notariuszem, osoba musi spełniać określone kwalifikacje. Należą do nich co najmniej osiemnaście lat, obywatel Stanów Zjednoczonych i mieszkaniec stanu, w którym chcą zostać notariuszem. Kandydaci muszą być również zatrudnieni lub prowadzić działalność gospodarczą w hrabstwie, w którym chcą zostać notariuszem. Muszą również posiadać ważny numer telefonu oraz umieć czytać i pisać w języku angielskim.

Zmiana imienia i nazwiska jest najczęstszym wymogiem, aby zostać notariuszem. Notariusz musi złożyć w Departamencie Stanu formularz wniosku o zmianę nazwiska wraz z opłatą w wysokości 10 USD. Istnieją pewne wyjątki od tego wymogu, ale obecni członkowie Izby Adwokackiej stanu Nowy Jork są zwolnieni z tego wymogu. Inne wymagania notarialne obejmują wypełnienie zaświadczenia o charakterze od niepowiązanego urzędnika publicznego lub renomowanego przedsiębiorstwa lub profesjonalisty. Jeśli dana osoba zna kandydata od co najmniej roku, musi również podpisać Certyfikat Charakteru.

Funkcja notariusza
Notariusz jako urzędnik publiczny musi dokonywać czynności prawnych na żądanie opinii publicznej. Notariusz nie może odrzucić wniosku, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności, w tym oszustwa lub przymusu. Obowiązki i odpowiedzialność notariusza określa konstytucja państwowa. Poniżej wymieniono niektóre z ważnych obowiązków notariusza. Notariusz może również wykonywać inne obowiązki wymagane przepisami prawa.

Podstawową funkcją notariusza jest uwierzytelnianie podpisów i składanie przysięgi. Wiele dokumentów prawnych należy podpisać w obecności notariusza, ponieważ potwierdza to podpis osoby podpisującej. Notarialne poświadczenie jest często postrzegane jako samodzielna formalność. Jeśli jednak strony nie są pewne, czy wszystkie strony podpisały, mogą przedstawić dokument pełnomocnikowi do „niezależnego poświadczenia notarialnego”.

admin

2 Post

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.